FSPORT AB

Med en svensk spellicens, ett genomfört strategiskt medieförvärv och fokus på produktinnovation ska FSport utmana den svenska spel- och travmarknaden. FSport aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

SPEL & MEDIA

Våra produkter och tjänster

FSport verkar inom affärsområdet spel som licensierad utvecklare och operatör av PoolX och Daily Fantasy Sports till speloperatörer och direkt till slutkonsumenter i Sverige, samt inom affärsområdet media med affiliateverksamhet för portalerna 1X2.se, hockeystakes.com och trav.se.

AFFÄRSOMRÅDE MEDIA

Spelportaler

Spelportalerna 1X2.se, Trav.se och Hockeystakes.com erbjuder prestationsbaserad affiliatemarknadsföring till licensierade speloperatörer på den svenska marknaden.

AFFÄRSOMRÅDE SPEL

PoolX

I PoolX sätter spelare ihop sina egna tipsrader. Spelarna kan maximera sin spel- och sportupplevelse genom att tippa resultatet i 8, 12 eller 13 matcher med garantipott.

AFFÄRSOMRÅDE SPEL

Daily Fantasy Sports

FSports spel är enkla, underhållande och utmanande – med “action” i realtid under ett sportevenemang och riktiga pengavinster i potten.

Innovativt spelplattformsbolag med medieverksamhet

Med en svensk spellicens, ett genomfört strategiskt medieförvärv och fokus på produktinnovation ska FSport utmana den svenska spel- och travmarknaden. FSport aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

INVESTOR RELATIONS

Noterat på Nasdaq First North

FSport AB (publ) är moderbolag i en koncern med utveckling av Daily Fantasy Sports med egen medieverksamhet i form av webbportaler med sport- och spelinnehåll.

INVESTOR RELATIONS

Pressmeddelanden

Bolagets senaste nyheter med information till marknaden:

FSport AB (publ): Delårsrapport juli – september 2023

Tredje kvartalet visar på fortsatt tillväxt samtidigt som kostnadsbesparingarna ger allt större effekt. Våra spelportaler breddar sitt utbud inom digital sportmedia, vilket stärker deras roll i att generera intäkter. JULI - SEPTEMBER 2023Nettoomsättning uppgick till...

Kallelse till extra bolagsstämma i FSport AB (publ)

Aktieägarna i FSport AB (publ), org.nr 556950-4474 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 november 2023 klockan 12:00 i Bolagets lokaler på Järnvägsgatan 9, 252 24 Helsingborg. Inregistrering till bolagsstämman börjar klockan 11:45. RÄTT...

OM BOLAGET

VD har ordet

VD har ordet 24 november 2023

VD har ordet24 november 2023I dag blickar jag tillbaka på ett hektiskt kvartal, som präglats av expansion inom digital sportmedia, liksom av effektiva kostnadsbesparingar – och inte minst fortsatt tillväxt. Våra spelportaler intar en allt mer framträdande roll i vår...

VD har ordet 25 augusti 2023

VD har ordet25 augusti 2023Under kvartalet gjorde vi strategiska framsteg inom speltillstånd, lansering i USA och företrädesemission, med stabil tillväxt där våra kostnadsbesparingar ger effekt. Vår medieverksamhet utgör en väl fungerande affärsmodell i form av...

VD har ordet 11 maj 2023

VD har ordet11 maj 2023FSports position stärks under första kvartalet genom lansering av PoolX och första spelportalen i USA. Som ett nytänkande medie- och plattformsföretag med svensk spellicens erbjuder vi sportspel på vår egenutvecklade plattform och levererar...