Revisor

Grant Thornton Sweden AB

Bolagets revisor är Grant Thornton Sweden AB, som på årsstämman den 25 maj 2022 valdes för perioden intill nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Rikard Julin är huvudansvarig revisor.