Revisor

Grant Thornton Sweden AB

Bolagets revisor är Grant Thornton Sweden AB, som på årsstämman den 30 juni 2021 valdes för perioden intill nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Rikard Julin är huvudansvarig revisor.