Revisor

Ben Heidari

Den auktoriserade revisorn Ben Heidari från FinEasity AB valdes vid den extra bolagsstämman den 20 november, i enlighet med styrelsens förslag, till Bolagets revisor fram till slutet av nästa årsstämma.