Revisor

Ben Heidari

Den auktoriserade revisorn Ben Heidari från FinEasity AB valdes vid bolagsstämman den 30 maj 2024 till Bolagets revisor fram till slutet av nästa årsstämma.