Aktieägare

31 december 2022

Nedan redogörs för Bolagets tio största befintliga aktieägare.

Aktieägare
Antal aktier
% av kapital och röster (ca)
Multibrands Digital CY Ltd
4,587,040
23,85
IBKR Financial Services
2,126,307
11,06
Jimmy Jönsson
1,263,616
6,57
Avanza Pension
1,089,611
5,71
Cepophan AB
718,928
3,74
PAM Capital AB
611,008
3,18
Gröningen i Helsingborg AB
610,112
3,17
Mikael Gunnarsson
500,000
2,60
Christoffer Erngren
456,359
2,37
CRCH Investments AB
391,799
2,04
Övriga
6,875,508
35,71
Totalt
19,230,288
100,00