Aktieägare

31 mars 2023

Nedan redogörs för Bolagets tio största befintliga aktieägare.

Aktieägare
Antal aktier
% av kapital och röster (ca)
Multibrands Digital CY Ltd
4,587,040
23,85
Avanza Pension
1,308,262
6,80
Jimmy Jönsson
1,263,616
6,57
Christian Gustafsson
910,000
4,73
Cepophan AB
718,928
3,74
PAM Capital AB
611,008
3,18
Gröningen i Helsingborg AB
610,112
3,17
Mikael Gunnarsson
500,000
2,60
IBKR Financial Services
465,894
2,38
Christoffer Erngren
456,359
2,37
Övriga
7,799,069
40,61
Totalt
19,230,288
100,00