Aktieägare

30 september 2022

Nedan redogörs för Bolagets tio största befintliga aktieägare.

Aktieägare
Multibrands Digital CY Ltd
IBKR Financial Services
Jimmy Jönsson
Avanza Pension
Cepophan AB
Bevaclean Aktiebolag
Gröningen i Helsingborg AB
Mikael Gunnarsson
Christoffer Erngren
CRCH Investments AB
Övriga
Totalt
Antal aktier
4,587,040
2,061,988
1,263,616
1,002,272
718,928
611,008
610,112
500,000
456,359
391,799
7,027,166
19,230,288
% av kapital och röster (ca)
23,85
10,72
6,57
5,21
3,74
3,18
3,17
2,60
2,37
2,04
36,55
100,00