Aktieägare

30 juni 2023

Nedan redogörs för Bolagets tio största befintliga aktieägare.

Aktieägare
Antal aktier
% av kapital och röster (ca)
Avanza Pension
21,957,388
46,51
Barego Holdings AB
6,109,760
12,94
Multibrands Digital CY Ltd
4,587,040
9,72
Jimmy Jönsson
1,263,616
2,68
Christian Gustafsson
1,050,000
2,22
Cepophan AB
718,928
1,52
Gröningen i Helsingborg AB
610,112
1,29
SEB AB
606,993
1,29
Mikael Gunnarsson
500,000
1,06
eBlitz Group AB
479,380
1,02
Övriga
9,323,344
19,75
Totalt
47,206,561
100,00