Aktieägare

31 december 2023

Nedan redogörs för Bolagets tio största befintliga aktieägare.

Aktieägare
Antal aktier
% av kapital och röster (ca)
Avanza Pension
22 284 960
47,21
Barego Holdings AB
6 109 760
12,94
Multibrands Digital CY Ltd
4 587 040
9,72
Jimmy Jönsson
1 263 616
2,68
Cepophan AB
718 928
1,52
Robin Hane
715 317
1,52
Gröningen i Helsingborg AB
610 112
1,29
SEB AB
606 993
1,29
Mikael Gunnarsson
500 000
1,06
Christoffer Erngren
456 359
0,97
Övriga
9 353 476
19,80
Totalt
47 206 561
100