Aktieägare

30 juni 2022

Nedan redogörs för Bolagets tio största befintliga aktieägare.

Aktieägare
Multibrands Digital CY Ltd
Lasse Järvinen
Jimmy Jönsson
Avanza Pension
Cepophan AB
Bevaclean Aktiebolag
Gröningen i Helsingborg AB
Mikael Gunnarsson
Christoffer Erngren
CRCH Investments AB
Övriga
Totalt
Antal aktier
4,587,040
1,295,879
1,263,616
1,156,578
718,928
611,008
610,112
500,000
456,359
391,799
10,598,534
19,230,288
% av kapital och röster (ca)
23,85
6,74
6,57
6,01
3,74
3,18
3,17
2,60
2,37
2,04
39,73
100,00