Pressmeddelanden

Nyheter

2023

FSport AB (publ) ("Bolaget" eller "FSport") meddelar att Bolagets företrädesemission om högst 28 845 420 aktier ("Företrädesemissionen")...
På torsdag, den 25 maj 2023, är sista dag för teckning i FSport AB:s (publ) (”FSport” eller ”Bolaget”) företrädesemission...
Spel- och medieplattformsbolaget FSport AB meddelar härmed att årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 har publicerats. Årsredovisningen...
Fortsatta produktlanseringar och kraftigt förbättrat resultat. JANUARI - MARS 2023 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI - MARS...
Idag, den 10 maj 2023, inleds teckningsperioden i FSport AB:s (publ) (”FSport” eller ”Bolaget”) företrädesemission av...
FSport AB (publ) (”FSport” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 9 maj 2023, informationsmemorandum avseende Bolagets förestående...
2023-04-28 10:35 Kallelse till årsstämma i FSport AB (publ) Regulatory
Aktieägarna i FSport AB (publ), org.nr 556950-4474 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 1 juni 2023...
Styrelsen i FSport AB (publ) (’’FSport’’ eller ’’Bolaget’’) har idag den 28 april 2023, med stöd av...
2023-04-25 10:10 FSport AB (publ) senarelägger årsstämma Regulatory
FSport AB (publ):s (”FSport” eller ”Bolaget”) styrelse har idag beslutat om senareläggande av Bolagets årsstämma...
Spel- och medieplattformsbolaget FSport AB (“Bolaget”) börjar bygga marknadsnärvaro i Nordamerika genom lansering av HockeyStakes.com...

Prenumerara

Prenumerera på de senaste nyheterna från FSport.