Finansiell kalender

2023-2024

Datum
Händelse
2023-11-24
Delårsrapport Q3 2023
2024-02-28
Bokslutskommuniké 2023
2024-05-17
Delårsrapport Q1 2024
2024-05-30
Årsstämma 2024