Finansiell kalender

2022-2023

Datum
2022-11-24
2023-02-16
2023-05-11
2023-05-25
Händelse
Delårsrapport Q3 2022
Bokslutskommuniké 2022
Delårsrapport Q1 2023
Årsstämma 2023