Finansiell kalender

2023-2024

Datum
Händelse
2024-02-28
Bokslutskommuniké 2023
2024-05-17
Delårsrapport Q1 2024
2024-05-30
Årsstämma 2024
2024-08-29
Delårsrapport Q2 2024
2024-11-28
Delårsrapport Q3 2024