Företagsledning

Namn
Befattning
Anställd sedan
Födelseår
Joel Hinz
CEO
2021
1984
Joakim Dahl
CFO & IR
Konsult
1970
Fredrik Behrendtz
CTO
2017
1970

Joel Hinz

CEO

Född: 1984

Utbildning: Kognitionsvetenskap från Linköpings universitet, Språkteknologi från Göteborgs universitet.

Erfarenhet: Produktskapande och -utvecklingsarbete inom spelindustrin med knappt 20 års operativ erfarenhet.

Pågående uppdrag: Ägare Joel Hinz Web AB.

Innehav i Bolaget: 25 000 aktier, 70 720 teckningsoptioner av serie 2021/2024 A.

Joakim Dahl

CFO & IR

Född: 1970

Utbildning: IHM Business School samt Göteborgs, Stockholm och Uppsala universitet.

Erfarenhet: Ledande befattningshavare med över 25 år operativ erfarenhet från spelbranschen. Tidigare affärsutvecklare och rådgivare för investmentbolag Provobis Holding och VD för spelinvestmentbolaget Intelligento. Omfattande erfarenhet från publik miljö.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i eBlitz Group AB, Sociallite Us och Joakim & Dahl AB.
Styrelsesuppleant i Göteborgs Stads Leasing AB.

Innehav i Bolaget: 141 440 teckningsoptioner av serie 2021/2024 A.

Fredrik Behrendtz

CTO

Född: 1970

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola.

Erfarenhet: Över 10 års erfarenhet i chefsroller inom mjukvaruutveckling. Leder FSports teknikteam. Har även ansvarat för de tekniska delarna av compliance-arbetet i samband med anskaffningen av den tidigare maltesiska och den nuvarande svenska spellicensen.

Innehav i Bolaget: 241 070 aktier. 70 720 teckningsoptioner av serie 2021/2024 A.