IPO 2021

Introduktion till FSport

FSport AB är ett innovativt spelplattformsbolag med svensk spellicens, som levererar underhållande mobila sport-spel på en egenutvecklad plattform. Bolagets spelformat Daily Fantasy Sports går ut på att deltagare i spelet tar ut “fantasilag” med verkliga sportutövare, vars prestationer LIVE ligger till grund för en poängtävling mellan deltagarna med pengavinster. Genom sin medieverksamhet och portalerna 1X2.se och Trav.se är bolaget även leverantör av spelartrafik till den svenska spelbranschen.

Om FSport

Genom den egenutvecklade spelplattformen erbjuder Bolaget Daily Fantasy Sports (”DFS”). Spelformen går ut på att deltagare i spelet tar ut ”fantasilag” med verkliga sportutövare vars faktiska prestationer live ligger till grund för en poängtävling mellan deltagarna med riktiga pengavinster. Spelet följer poolspel-modellen där alla deltagarnas insatser går in i en gemensam vinstpott, där FSport tar en avgift ur potten för hantering av spelet. FSport är sedan hösten 2019 licensierat av den svenska Spelinspektionen att tillhandahålla vadhållning online. Bolaget är i dagsläget den enda DFS-leverantören som har svensk spellicens och får bedriva B2C-verksamhet i Sverige. Spelplattformen är färdigutvecklad och mjuklanserades under Europamästerskapet i fotboll i somras och teamet bakom FSport är nu redo att öka Bolagets varumärkeskännedom genom marknadsföring, partnerskap och försäljningsaktiviteter. Bolaget har som avsikt att därefter lansera ett travspel under 2021, följt av fler sportspel inom exempelvis, golf och hockey.

Genom FSport andra verksamhetsben medieverksamheten kan Bolaget, genom två etablerade spelportaler (www.1×2.se och www.trav.se), guida och influera sport- och spelintresserade användare på iGamingmarknaden till de bästa speltjänsterna. Bolaget tillhandahåller prestationsbaserad marknadsföring, så kallad affiliatemarknadsföring, och innehållsbaserad marknadsföring inom marknaden för iGaming. Utöver att medieverksamheten genererar intäkter och är en inkomstkälla ska spelportalerna driva ny trafik till bolagets spelplattform. Därtill kommer spelportalerna i medieverksamheten få tillgång till breda marknadsföringskanaler som Google Ads och Facebook, tack vare Bolagets spellicens, vilket är en stark konkurrensfördel.

Sammanfattningsvis befinner sig FSport i en expansiv fas, med en färdig produkt och egna marknadsföringskanaler redo att börja skala upp affären. För att säkerställa fortsatt tillväxttakt, utökad produktutveckling och förbättrad varumärkeskännedom, vill Bolaget genomföra en börsintroduktion på Nasdaq First North Growth Market.

Erbjudandet i sammandrag

 Teckningskurs: Erbjudandepriset är 22,50 SEK per unit, vilket motsvarar 4,50 SEK per aktie. En unit består av fem (5) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO1.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 900 000 units vilket motsvarar 4 500 000 aktier och 2 700 000 teckningsoptioner.

Kortnamn: FSPORT.

Första dag för handel: 30 september.

Teckningsperiod: 8 september 2021 till 22 september 2021.

Bolagsvärde: Cirka 66,3 MSEK före Erbjudandet.

Minsta teckningspost: Anmälan om teckning av units ska avse lägst 310 units vilket motsvarar 6 975 SEK. Därefter sker teckning i valfritt antal units.

Teckningsåtaganden: Erbjudandet omfattas av teckningsåtagande uppgående till cirka 14,25 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Erbjudandet, från befintliga aktieägare och externa investerare.

Lock up-avtal: Bolagets större aktieägare, styrelseledamöter och ledningsgruppen har tillsammans ingått s.k lock-up avtal. Totalt omfattar ingångna lock up-avtal cirka 49,4 procent av bolagets aktier innan Erbjudandets genomförande.

Staffan Lindgren
VD

”Vi är i underhållningsbranschen, och i min mening har vår digitala plattform för Daily Fantasy Sports och våra sportmediekanaler ett mer utökat underhållningsvärde jämfört med traditionell sportsbetting.”