Spel- och medieplattformsföretaget FSport AB (”Bolaget” eller ”FSport”) meddelar att de har beviljats ett nytt tillstånd för sin egenutvecklade spelprogramvara, vilket ytterligare stärker Bolagets ställning på den reglerade svenska spelmarknaden. FSports tillstånd har utfärdats av den svenska myndigheten Spelinspektionen och gäller fram till 2028, för att tillverka, tillhandahålla, installera samt ändra den spelprogramvara som används av Bolagets onlinespel. Det nya tillståndet är en så kallad B2B-licens, och möjliggör distribution av FSports spel via licensierade speloperatörer och andra partners – och kompletterar därmed Bolagets befintliga B2C-licens för vadhållning.

Från och med den 1 juli 2023 introduceras tillståndsplikt för spelprogramvara. Denna lagändring har genomförts för att begränsa tillgången till programvara för olicensierade spelföretag som verkar illegalt på den svenska marknaden. FSports erhållande av detta tillstånd utgör en betydande milstolpe i Bolagets strävan att marknadsföra sina spelprodukter samt bredda distributionen av sin licensierade och certifierade spelplattform.

Utöver tillståndet har Bolaget nyligen också mottagit sin årliga certifiering och godkännande för sin spelprogramvara från Gaming Laboratories International (GLI), ett oberoende testlaboratorium. Som en ledande global aktör inom testning och certifiering, har GLI bekräftat att FSport, tillsammans med tillhörande programvara, uppfyller de strikta krav och normer som finns i den svenska spellagstiftningen och som ställs på spelbranschen i allmänhet.

”Detta är ett betydelsefullt steg i vår strategi att verka nära licensierade marknader. Vi är fast beslutna att erbjuda en trygg och ansvarsfull spelupplevelse, och det här tillståndet är ett klart bevis på att vi är på rätt spår. Att ha erhållit vår andra licens i Sverige gör oss stolta och öppnar upp för framtida samarbeten med medieaktörer och speloperatörer”, säger Staffan Lindgren, VD på FSport AB.