Nya spelprodukter och medielanseringar under fjärde kvartalet 2021 – ger intäktsrekord i januari 2022.

OKTOBER – DECEMBER 2021

 • Nettoomsättning uppgick till 516 TSEK (0).
 • EBITDA uppgick till -4,829 TSEK. EBITDA justerat för engångskostnader uppgick till -4,340 TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5,582 TSEK (-1,136).
 • Resultat efter skatt uppgick till -5,582 TSEK (-1,136).
 • Engångskostnader kopplat till börsnoteringen belastade rörelseresultatet med -489 TSEK.
 • Kassaflöde från löpande verksamhet -4,413 TSEK (-320).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,29 SEK (-3,37).

JANUARI – DECEMBER 2021

 • Nettoomsättning uppgick till 1,523 TSEK (812).
 • EBITDA uppgick till -12,796 TSEK. EBITDA justerat för engångskostnader uppgick till -10,263 TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -15,743 TSEK (-2,251).
 • Resultat efter skatt uppgick till -15,743 TSEK (-2,251).
 • Engångskostnader kopplat till börsnoteringen belastade rörelseresultatet med -2,533 TSEK.
 • Kassaflöde från löpande verksamhet -11,515 TSEK (-3,758).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,61 SEK (-7,58).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN OKTOBER – DECEMBER 2021

 • Utmärkelsen Helsingborgs Företagsstjärna 2021 tilldelas FSport.
 • Samarbete med Tradedoubler vid lansering av ett nytt affiliateprogram på den svenska marknaden.
 • Lansering av nytt innovativt spel för travmarknaden – Platskampen.
 • Samarbete med Aftonbladets sportpoddar.
 • Erbjudande om välkomstbonus går live på den svenska marknaden.
 • Integration och lansering av Daily Fantasy Sports genom spelportalen 1X2.se.
 • Spelportalen 1X2.se lanserar streaming med egna videoformat på Twitch.
 • SuperSjuan och Platskampen registrerade som varumärken för FSport.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Under januari 2022 noteras nytt intäktsrekord för koncernens medieverksamhet, efter att året inletts med stark försäljning.
 • Spelportalen 1X2.se fortsätter satsa med ny bettingpodd och nytt Youtube-format.
 • Spelportalen 1X2.se satsar inom andelsspel med sitt koncept “Syndikatet”.

VD HAR ORDET

Ett kvartal av ökade satsningar genom nya spel och ytterligare medielanseringar – ger ett nytt år som börjar med rekordsiffror i januari och stark positionering för framtiden
Vi befinner oss i en expansiv fas, där vi kompletterar den svenska spel- och travmarknaden genom att skapa, leverera och marknadsföra rättvisa samt genuint underhållande sportspel på vår egenutvecklade spel- och medieplattform. Under det fjärde kvartalet har nya spel- och medielanseringar lagt grunden för kommande tillväxt, och vi känner oss väl positionerade för 2022.

Nya erbjudanden når en bredare publik
Det fjärde kvartalet lade grunden för en ökad satsning inom Daily Fantasy Sports, genom att vi adderade fler ligor och turneringar. Nu kan spelarna i SuperSjuan spela mot andra lag efter verkliga prestationer i Allsvenskan, Premier League, La Liga, Serie A och Champions League samt landskamper. Genom vårt nya bonussystem har vi trimmat vårt erbjudande ytterligare, något som gett oss nya möjligheter i vår marknadsföring att attrahera fler spelare. Vi ser att kundtillströmningen utvecklats under det fjärde kvartalet, vilket vi skall vidareutveckla under 2022.

Nytt innovativt spel för travmarknaden
Under slutet av det fjärde kvartalet presenterade vi Platskampen, en ny speltitel för den svenska travmarknaden, där vi är det första bolaget som erbjuder Daily Fantasy Sports på travet. Lanseringen av travspelsformatet visar på tydlig innovation för vår spelplattform och dess flexibilitet samt skalbarhet. Vi kommer under 2022 att följa upp lanseringen med nya spelprodukter inom trav, då vi ser en efterfrågan på dagliga travspel inom Daily Fantasy Sports. Vi bedömer också att travprodukten kan vara internationellt gångbar för fler typer av hästkapplöpning på andra marknader.

I samband med lanseringen av Platskampen säkrade vi spelintegration och marknadsföring på vår spelportal Trav.se. Ett aktivt och starkt varumärke med organiskt trafikflöde av tusentals månatliga traventusiaster att marknadsföra sig mot. Detta lägger en stark grund för satsningen på det egenutvecklade travspelet.

Ökad kännedom skapar räckvidd för spelen
Vi har förstärkt vår marknadsnärvaro under det fjärde kvartalet genom samarbete med Tradedoubler. Detta ger oss nya möjligheter i vår marknadsföring, genom ett nytt affiliateprogram nå fler spelare för våra underhållande sportspel, vilket vi kommer att se resultat av under 2022.

Integrerad spelupplevelse ger synergier mellan koncernens spel- och medietjänster
Under det fjärde kvartalet har vår spelportal 1X2.se genomfört en mängd satsningar i att utveckla sitt utbud. Genom att integrera och lansera våra fotbollsspel inom Daily Fantasy Sports på spelportalen, når vi direkt vår målgrupp som får en helt integrerad spelupplevelse, vilket maximerar synergierna mellan våra spel- och medietjänster. Denna integration är ett spännande steg för oss, där vi utforskar en ny skalbar distributionsmodell för våra spel som vi tror starkt på. Vi kommer under 2022 att fortsätta marknadsföra och exponera våra spel direkt till 1X2.se tusentals sportintresserade besökare.

Nya format förstärker marknadsnärvaron
I början av fjärde kvartalet hade vi premiär för vårt nya videoformat för våra spelportaler, och sedan dess har vi producerat väldigt många timmars kvalitativ videounderhållning inom sport och sportsbetting. Distribution sker främst på den världsledande plattformen Twitch. Vår satsning på streaming är ett viktigt steg i att utveckla nya format med intressant innehåll där vi når fler besökare och nya samarbeten. Streaming sker för våra egenutvecklade programformat inom ishockey och fotboll, där vi ser att fler sporter samt mer innehåll och nya format kommer adderas till under 2022.

"FSport förpackar verkligheten i sport och tävling till digitala spelupplevelser"
Det fjärde kvartalet avslutades med att Helsingborgs stad tilldelade oss utmärkelsen Företagsstjärna 2021, med motiveringen: ”FSport förpackar verkligheten i sport och tävling till digitala spelupplevelser. Ni omsätter spelupplevelsen i egenutvecklade produkter och vi ser hur ni skapar affärer i digitala upplevelser över hela världen.” Som entreprenörer i staden är vi stolta över att vara förebilder.

Efter fokusering på lanseringar under 2021 påvisas tillväxt under början av 2022
Under slutet av året lanserade vi vår nya travprodukt, som efter periodens utgång visar på positiv utveckling i tillväxttal. Vi ser samma positiva trend för våra spelportaler under början av 2022 – i januari månad når vi ett intäktsrekord inom vår medieverksamhet, där våra spelportaler uppnår sin högsta intäkt under en enskild kalendermånad sedan portalerna förvärvades i februari 2021.

Vi har en stark tilltro till de nya spelen och vår position på marknaden, som den enda renodlade aktören inom Daily Fantasy Sports med svensk licens. Vi hyser även stark tilltro till vårt team av skickliga medarbetare inom alla delar av vår organisation – som alla jobbar under högt tempo och med mycket energi. Med ytterligare sport- och medielanseringar på gång, ser vi fram emot fortsättningen på 2022.

Helsingborg den 17:e februari 2022
Staffan Lindgren
VD FSport AB (publ)