Bolaget når en ökad tillväxt på 90% under fjärde kvartalet där effektiviseringar av verksamheten ger resultat, vilket innebär ett väsentligt minskat underskott gällande rörelseresultat före nedskrivningar. Bolaget har under fjärde kvartalet genomfört redovisningsmässiga nedskrivningar om 4,6 MSEK, vilka inte är likviditetspåverkande.

OKTOBER – DECEMBER 2022

 • Nettoomsättning uppgick till 978 TSEK (516).
 • Rörelseresultat före nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,701 TSEK (-4,829).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -7,157 TSEK (-5,582).
 • Resultat efter skatt uppgick till -7,157 TSEK (-5,582).
 • Resultatet har i perioden påverkats negativt av redovisningsmässiga nedskrivningar om 4,6 MSEK, vilka inte är likviditetspåverkande.
 • Resultat per aktie uppgick till -0.37 SEK (-0.29).

JANUARI – DECEMBER 2022

 • Nettoomsättning uppgick till 3,080 TSEK (1,523).
 • Rörelseresultat före nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -11,250 TSEK (-12,761).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -19,127 TSEK (-15,649).
 • Resultat efter skatt uppgick till -19,127 TSEK (-15,649).
 • Resultatet har i perioden påverkats negativt av redovisningsmässiga nedskrivningar om 4,6 MSEK, vilka inte är likviditetspåverkande.
 • Resultat per aktie uppgick till -0.99 SEK (-1.60).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN OKTOBER – DECEMBER 2022

 • FSport lanserar nytt spelformat för Premier League.
 • Avtal om licens av det internationella poolspelet PoolX.
 • Det vilande dotterbolaget FSportgames fusioneras in i moderbolaget.
 • Bolaget initierar övergripande kostnadsbesparingsprogram.
 • Bolagets Chief Financial Officer lämnar posten och Bolaget utser ny CFO.
 • FSport erhåller affiliatelicens i New Jersey och planerar för nordamerikansk produktlansering.
 • Debut för amerikansk fotboll på 1X2.se och nya vinstutdelningar i andelsspel.
 • Bolaget offentliggör utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1.
 • FSport förstärker spelerbjudandet inför fotbolls-VM och satsar på nyproducerat spelformat under mästerskapet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • FSport utmanar den svenska spelmarknaden genom lansering av nya spelet PoolX.

VD HAR ORDET

Stark avslutning på 2022 följdes upp av populär spellansering i början av det nya året
Fjärde kvartalet är av tradition ett säsongsmässigt starkt kvartal inom spelbranschen, där fotbolls-VM än mer bidrog till intresset för sportspel. Något som intensifierade aktiviteterna i våra tjänster och resulterade i ökad tillväxt på 90% under fjärde kvartalet. Det är med ödmjukhet vi går in i 2023 efter ett starkt avslut på 2022 med ännu ett nytt intäktsrekord i vår medieverksamhet. Vi känner oss väl positionerade genom vår kommande satsning på spelportaler i USA och den nya spellanseringen i Sverige med PoolX.

Den svenska spelmarknaden utmanas genom lansering av spelet PoolX
Vi presenterar ännu en ny speltitel på den svenska spelmarknaden, vilket skapar en betydelsefull milstolpe i vår strategi för tillväxt. PoolX är ett nytt innovativt poolspel där spelare sätter ihop sina egna tipsrader i Premier League och andra europeiska toppligor, för spel om en global jackpott på upp till tio miljoner kronor.

Samarbetet med PoolX är ett steg i vår strategi att bli ett svenskt spelbolag för alla, med högt underhållnings- och spelvärde i fokus. Vårt nya spelerbjudande har tagit position på svenska marknaden sedan vi gjorde avspark i januari med dagliga spelomgångar och jackpottar. Vi tror att PoolX blir en uppstickare att räkna med, i konkurrensen med väletablerade poolspel som Stryktipset från Svenska Spel och Big9 från ATG.

Affiliatelicens i New Jersey öppnar upp för nordamerikansk produktlansering
Vi utökar vår satsning på nya marknader genom etablering i USA, där tillstånd att bedriva affiliateverksamhet i delstaten New Jersey beviljades under fjärde kvartalet. Detta är ett viktigt steg i vår expansionsstrategi att verka nära licensierade marknader. I vår position som licensierad affiliate kan vi nu verka i New Jersey, en av de absolut ledande delstaterna i den snabbt växande reglerade amerikanska spelmarknaden. Under första kvartalet lanserar vi en engelskspråkig version av vår sport- och bettingportal 1X2.se under nytt varumärke, för att ta vara på de möjligheter som spelmarknaden i USA erbjuder.

Direkt efter att vi erhöll vår affiliatelicens av spelmyndigheten i New Jersey tecknade vi vårt första samarbetsavtal i USA, med den betydande speloperatören PointsBet. Samarbetsavtalet innebär att vi blir leverantör av spelartrafik till den amerikanska spelmarknaden under de licenser som PointsBet innehar, i exempelvis New Jersey, New York, Illinois och Iowa.

Efterlängtad debut för nytt innehåll på spelportalerna med nya vinstutdelningar
Vi har under fjärde kvartalet förstärkt vår marknadsnärvaro i Sverige genom att lansera nya innehållsvertikaler och temasajter på spelportalen 1X2.se. Där vårt handplockade expertteam lyckats leverera nya vinster i de andelsspel som presenteras på portalen.

Vår satsning på amerikansk fotboll är en del av strategin att skapa nya innehållsvertikaler med nytt sportutbud på våra spelportaler. Att utöka portalernas redan omfattande medieutbud ger oss ytterligare kommunikationskanaler till vår aktiva och intresserade målgrupp. Ett första samarbete har etablerats med en ledande svensk speloperatör för vår senaste innehållsvertikal, amerikansk fotboll.

Satsningen under fotbolls-VM resulterar i nytt spelformat för Premier League
Vår satsning på fotbollsspelet SuperSjuan utökades i fjärde kvartalet genom att vi lanserade ett nytt spelformat baserat på säsongsspel. Vi ser stor potential i spelformatet efter att säsongsspel under fotbolls-VM utvecklats till en uppskattad spelaktivitet på FSport.se. Spelformatet med ett riktat säsongsspel visar på flexibiliteten i vår egenutvecklade infrastruktur, där vi skalbart kan applicera formatet på aktuella mästerskap eller populära ligor.

Efter fotbolls-VM applicerade vi säsongspel för utvalda matcher i Premier League. Vår satsning på Premier League är ett viktigt steg i vår strategi att utveckla spelerbjudandet, det ger oss ökad räckvidd till en engagerad och aktiv målgrupp.

Bolagets övergripande kostnadsbesparingsprogram ger effekt
Vi initierade ett kostnadsbesparingsprogram i det fjärde kvartalet för att minska kostnadsmassan och stärka vår finansiella uthållighet. En verksamhet som vår ska alltid löpande se över sin kostnadsbild och leta effektiviseringar där så är möjligt, i synnerhet i marknadsklimat av det slag vi nu upplever. Åtgärderna för effektiviseringar av verksamheten började att ge resultat under december, och från och med nuvarande kvartal räknar vi att se programmet i full effekt.

Vi står väl positionerade i vår verksamhetsutveckling på den svenska marknaden och för våra internationella tillväxtplaner, där vi har löpande dialog med utvalda aktörer och kontaktytor i vår omvärld. Våra skickliga medarbetare bidrar med bred kunskap, mycket energi och innovation för en spännande fortsättning på 2023.

Helsingborg 16 februari 2023
Staffan Lindgren, VD FSport AB (publ)