Fjärde kvartalet kännetecknades av strategiska förvärv och utveckling, vilka bidrar till diversifiering för att stärka framtida tillväxt. Effektiva kostnadsbesparingar resulterade i en betydande minskning av årets totala underskott. Under kvartalet genomförde Bolaget redovisningsmässiga nedskrivningar på 4,68 MSEK, vilka inte påverkar likviditeten.

OKTOBER – DECEMBER 2023

 • Nettoomsättning uppgick till 665 TSEK (978).
 • Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 691 TSEK (-1 701).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 224 TSEK (-7 157).
 • Resultat efter skatt uppgick till -7 224 TSEK (-7 157).
 • Resultatet har i perioden påverkats negativt av redovisningsmässiga nedskrivningar om 4,68 MSEK, vilka inte är likviditetspåverkande.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,37).

JANUARI – DECEMBER 2023

 • Nettoomsättning uppgick till 2 938 TSEK (3 080).
 • Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5 603 TSEK (-11 250).
 • Engångskostnader om 846 TSEK, som är kopplade till företrädesemissionen, belastar eget kapital men inte EBITDA.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -13 719 TSEK (-19 127).
 • Resultat efter skatt uppgick till -13 719 TSEK (-19 127).
 • Resultatet har i perioden påverkats negativt av redovisningsmässiga nedskrivningar om 4,68 MSEK, vilka inte är likviditetspåverkande.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,41 SEK (-0,99).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN OKTOBER – DECEMBER 2023

 • Bolaget tecknar avtal med ett av landets ledande spelombud för andelsspel.
 • Bolaget förvärvar mjukvara för travsystemsreducering, vilket lägger grunden till en ny prenumerationstjänst.
 • Som en del av sitt kostnadsbesparingsarbete har Bolaget, efter genomförd upphandling av revisionstjänster, utsett en ny revisor vid en extra bolagsstämma.
 • Bolaget intensifierar sin satsning på Fantasy Sports för travet i Sverige.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bolaget förnyar sitt koncept för oddsjämförelser genom att kraftfullt utöka oddsutbudet, i syfte att erbjuda smartare spelmöjligheter till rätt odds.
 • Bolaget uppnår nya tittarrekord på Trav.se med sitt egenproducerade videoinnehåll.

VD HAR ORDET

Det fjärde kvartalet 2023 kännetecknas av positivitet och framåtanda! Effektiva kostnadsbesparingar har resulterat i en betydande minskning av underskottet för helåret, och med såväl strategiska förvärv som expansion lägger vi en stabil grund för framtida tillväxt och innovation.

Efter ett helt år fyllt av idel kostnadsbesparingar i kommunikationen är det rejält kul att nu äntligen kunna blicka framåt igen. Vi ska utveckla, satsa på nytt och förädla vad vi redan är bra på – men 2023 har på inget sätt varit framgångslöst heller. Årets arbete har plöjt och rensat för att skapa bördig jord åt alla frön som såtts och som kommer att sås framöver.

Under året som gått har vi bland annat förvärvat mjukvara, kraftigt stärkt vår position som seriös travsportsaktör, utökat vårt sportmedieutbud, förbättrat våra livesändningar, introducerat det nya spelet PoolX i Sverige och erhållit B2B-tillstånd för vår spelprogramvara från Spelinspektionen.

Bolaget har också genomgått organisatoriska förändringar inom ledningen, utvidgat kostnadsbesparingarna samt genomfört en företrädesemission. Emissionen tecknades till cirka 97 %, vilket är ett starkt bevis på marknadens förtroende för vår strategi och framtida riktning.

Det fjärde kvartalet kännetecknas främst av inkrementella förbättringar som lägger grunden för större lanseringar, och det finns tveklöst skäl att vara optimistisk till vad vi kan åstadkomma under de närmsta månaderna.

Förvärv av mjukvara för travsystemsreducering blir ny prenumerationstjänst

En av de mest glädjande nyheterna under kvartalet – och för den delen året – var förvärvet av underliggande kod till en reduceringstjänst för travsystem. I korthet innebär en sådan tjänst att travsportsspelare kan ställa upp kriterier för att banta ned dyra kuponger till billigare på systemspel från ATG, som välkända V75 och V86, genom att bara lämna in de delar av kupongerna som förväntas ge god utdelning vid alla rätt. Detta är en efterfrågad och populär tjänst på en understimulerad marknad med en stor mängd köpstarka konsumenter. Vår plan är att släppa mjukvaran som en molnbaserad prenumerationstjänst, och i praktiken återstår nu mest tillståndsformalia och pappersexercis innan produkten är redo för lansering.

Förnyelse av oddsjämförelsekonceptet skapar utökning av oddsutbudet

Vi förbättrade vår tjänst för oddsjämförelser på våra spelportaler vid årsskiftet 23/24, med en betydande utökning av oddsutbudet som ger våra besökare avsevärt fler valmöjligheter att överväga. Den uppgraderade tjänsten innebär att vi nu erbjuder ungefär fem gånger fler odds på 1×2.se – en markant expansion inom detta populära område. I skrivande stund har vi i princip alltid minst hundratusen aktiva odds, som hela tiden uppdateras kontinuerligt, på kommande sport- och underhållningsevenemang. Utökningen gör det enklare för besökare att hitta önskade odds för olika matcher, sporter och ligor, samtidigt som den genererar värdefull trafik till våra samarbetspartners.

Avtal med landets ledande spelombud ger andelsspel

Under det fjärde kvartalet utvidgades vår närvaro inom travet genom ett samarbete med OBG Media AB, med synergier mellan våra medie- och speltjänster. I linje med vår strävan att förnya produktutbudet har vi också etablerat ett volymbaserat intäktsfördelningsavtal med den ledande spelaktören och integrerat andelsspel på Trav.se. Införandet av ombudsspel förstärker vårt erbjudande och konsoliderar vår position inom spel- och travbranschen.

Satsning på Fantasy Sports inom travet genererar fler spelerbjudanden

Genom att lansera dagliga travlopp på vår digitala spelplattform FSport.se under det fjärde kvartalet ökar vi användarnas interaktion och engagemang med produkten. Detta representerar en strategisk utveckling inom travsektorn, med tillkomsten av nya innovativa funktioner såsom schemaläggning och autofyll. Kombinerat med ett utökat travutbud och återkommande erbjudanden stärker vi vår närvaro på travspelsmarknaden.

Kostnadsbesparingar leder till minskning av underskottet

Vårt besparingsprogram fortsätter att ge effekt under det fjärde kvartalet genom organisatoriska förändringar och infrastrukturoptimering. Detta har resulterat i en betydande minskning av underskottet, med ett förbättrat EBITDA-resultat på -5 603 TSEK för verksamhetsåret 2023 jämfört med föregående år på -11 250 TSEK. Vi bedömer att programmets fulla potential kommer att uppnås under första kvartalet 2024, i enlighet med den ursprungliga planen för kostnadsbesparingar.

Fokus på kommande intäkter

Under 2024 riktar vi vår uppmärksamhet mot intäktsgenerering igen efter en lång och intensiv kostnadsbesparingsperiod. Förutom att jag har stor tilltro till reduceringstjänsten vill jag framför allt lyfta ett pågående arbete för att se över och förbättra alla delar av vår affiliatemedieverksamhet. Det senaste kvartalet har till stor del ägnats åt att säkra ekonomisk stabilitet genom långsiktiga samarbeten med våra nuvarande aktörer och etablering av nya kontakter, samtidigt som vi konsekvent sätter nya tittarrekord på vårt content och utvecklar nya vägar att konvertera besökare till kunder. Detta må vara oglamoröst och mestadels osynligt jobb – men med ett tydligt och realistiskt mål att under 2024 väsentligt öka våra intäktsströmmar.

Att vi kan satsa på den här typen av lönsamhetsutveckling är ett kvitto på att all möda vi lade ned under 2023 nu möjliggör för olika grenar på vårt företagsträd att bära frukt. Det kommande året ska vi fortsätta på den inslagna vägen, med intäktsdrivande förbättringsiterationer och nya tjänster med låga trösklar men hög potential. Häri ligger nyckeln till bolagets framtida tillväxt.

Helsingborg 28 februari 2024
Joel Hinz, VD FSport AB (publ)