Fortsatta produktlanseringar och kraftigt förbättrat resultat.

JANUARI – MARS 2023

  • Nettoomsättning uppgick till 552 TSEK (707).
  • Rörelseresultat före nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,922 TSEK (-4,334).
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,783 TSEK (-5,123).
  • Resultat efter skatt uppgick till -2,783 TSEK (-5,123).
  • Resultat per aktie uppgick till -0.14 SEK (-0.27).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI – MARS 2023

  • Bolaget utmanar den svenska spelmarknaden med lanseringen av det nya spelet PoolX.
  • Effekterna av bolagets besparingsprogram som inleddes i slutet av 2022 slår igenom och ger väsentlig positiv effekt på resultatet under första kvartalet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Efter något lägre aktivitet i första kvartalet, uppvisar media/affiliate-verksamheten en stark återhämtning i april månad med intäkter uppgående till cirka 300 TSEK.
  • Bolaget lanserar HockeyStakes.com och tar sikte på den amerikanska spelmarknaden.
  • Bolaget genomför en företrädesemission av aktier om cirka 7,5 MSEK som omfattas av cirka 86,7% teckningsåtagande.

VD HAR ORDET
FSports position stärks under första kvartalet genom lansering av PoolX och första spelportalen i USA.

Som ett nytänkande medie- och plattformsföretag med svensk spellicens erbjuder vi sportspel på vår egenutvecklade plattform och levererar kvalificerad speltrafik till ledande operatörer i Sverige samt USA. Våra spel och portaler återspeglar det omfattande utbudet av livesport, där engagemang och interaktiva upplevelser skapar intresse för medieinnehåll och spel på idrottshändelser.

Innovativa poolspelet PoolX utmanar svensk spelmarknad och stärker tillväxtstrategin
I januari 2023 lanserade vi tillsammans med vår partner PoolX en ny speltitel på den svenska spelmarknaden, en betydelsefull milstolpe i vår tillväxtstrategi. PoolX är ett innovativt poolspel där spelare skapar egna tipsrader i Premier League och andra europeiska toppligor, med dagliga spelomgångar och en global jackpott på upp till tio miljoner kronor varje vecka. Spelet har potential att generera en stark kundtillströmning av såväl dagens som nya spelare. Samarbetet med PoolX är en del av vår vision att bli ett svenskt spelbolag för alla, med högt underhållnings- och spelvärde i fokus. Vi tror att PoolX kommer att bli en uppstickare att räkna med.

Inträde på den amerikanska marknaden genom licensiering i New Jersey och premiär för HockeyStakes.com
Vi utökar vår satsning på nya marknader genom etablering i USA, där tillstånd att bedriva affiliateverksamhet i delstaten New Jersey beviljades under 2022. Detta är ett viktigt steg i vår expansionsstrategi att verka nära licensierade marknader, där vår första position utgår från New Jersey, en av de absolut ledande delstaterna i den snabbt växande reglerade amerikanska spelmarknaden.

Den tekniska plattformen som vi utvecklat är konkurrenskraftig och skalbar, vilket vi sett i nyligen lanserade HockeyStakes.com i USA, som lanserades i övergången mellan första och andra kvartalet. Spelportalen är en engelskspråkig version av vår populära sport- och bettingportal 1X2.se, skapad för att utnyttja de möjligheter som den amerikanska spelmarknaden erbjuder.

Övergripande kostnadsbesparingsprogram fortsätter att ge resultat
Vi initierade ett kostnadsbesparingsprogram i slutet av 2022 för att minska kostnadsmassan och stärka vår finansiella uthållighet. Åtgärderna för effektiviseringar av verksamheten fortsätter att ge resultat under slutet av första kvartalet, och vi räknar med att se allt fler fortsatta positiva effekter från programmet under andra kvartalet.

Finansiering genom företrädesemission säkrar fortsatt tillväxt och expansion
Bolaget genomför nu en företrädesemission för att fortsätta Bolagets drift och utveckling samt uppnå övergripande mål. Dessa mål innefattar bland annat fortsatt marknadsetablering av PoolX på den svenska marknaden, utveckling av de svenska spelmedieportalerna och vidare internationell expansion, både via egna tjänster och strategiska samarbeten. Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Bolaget cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden sträcker sig från och med 10 maj till och med 25 maj 2023.

Vi känner oss väl positionerade tack vare vår satsning på HockeyStakes.com i USA, spellanseringen i Sverige med PoolX och den pågående företrädesemissionen, som omfattas av över 85% teckningsåtagande.

Helsingborg 11 maj 2023
Staffan Lindgren, VD FSport AB (publ)