Det svenska spelutvecklingsbolaget FSport AB har utsett Bolagets ekonomiansvarig Rikard Nilsson till ny Chief Financial Officer (CFO). Rikard tillträder som CFO den 1 april 2022. Bolagets nuvarande CFO Joakim Dahl övergår till en renodlad roll som Head of Investor Relations inom organisationen.

Rikard Nilsson tillträder som ny CFO, efter att ha varit ekonomiansvarig i FSport under en tid. Rikard har en gedigen och lång erfarenhet inom redovisning och finans. Sammanlagt har Rikard över 30 års erfarenhet från företag som Jysk, Deloitte och Total Produce Nordic, med flera.

”Rikards tydliga finansiella erfarenhet och förståelse samt kunskap för ett bolags värdeskapande, kommer att vara betydelsefulla tillgångar i vår tillväxtresa. Vi välkomnar Rikard i rollen som CFO”, säger Staffan Lindgren, VD på FSport AB.