Spel- och medieplattformsbolaget FSport AB (”Bolaget” eller ”FSport”) tar ett strategiskt steg för att stärka och diversifiera sitt befintliga utbud genom förvärvet av ett innovativt, onlinebaserat IT-system speciellt utformat för travspel. Genom att expandera sitt produktutbud och skapa nya möjliga intäktskällor breddar FSport sin kommersiella räckvidd på den reglerade svenska spelmarknaden, vilket är i linje med Bolagets strategi för tillväxt och intäktsgenerering.

Förvärvet av IT-systemet, en reduceringstjänst för travspel, utökar FSports värdeerbjudande till målgruppen inom travsektorn. Bolaget siktar på att tillgängliggöra den nya mjukvaran i form av en internetbaserad prenumerationstjänst under det första kvartalet av 2024. Detta initiativ kommer att ytterligare befästa FSports position inom travspel och stärka dess engagemang för att erbjuda innovativa lösningar för spelare.

Den inköpta reduceringstjänsten möjliggör för användare att öka sina vinstchanser genom att bygga travsystem till ATG:s mest spelade streckspel, som V75, V86 och GS75, för att sedan enkelt reducera bort oönskade rader och kombinationer. Köpet omfattar alla element och moduler för hantering av såväl backend som frontend, inklusive alla därtill hörande immateriella rättigheter och affärsinformation, och Bolagets ambition är att fortsätta utveckla systemet till nästa generations onlinetjänst för travspel.

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat ett så avancerat reduceringssystem. Detta förvärv markerar ett viktigt steg i vår strategi för en långsiktig satsning på travsektorn, där systemet kommer att bli ett betydelsefullt tillskott till vårt nuvarande erbjudande. Vi ser också etableringen av en prenumerationsaffär inom vårt affärsområde Media som ett väldigt spännande komplement till vår prestationsbaserade affär, och något som öppnar upp många nya kommersiella möjligheter framöver”, uttalar Joel Hinz, VD för FSport AB.