Spel- och medieplattformsbolaget FSport AB (”Bolaget”) meddelar att Bolaget initierat ett kostnadsbesparingsprogram för att minska kostnadsmassan och stärka FSports finansiella uthållighet. Åtgärderna för effektiviseringar av verksamheten påbörjas under fjärde kvartalet 2022 och inkluderar såväl personalminskningar (inklusive konsulter) samt nedskärningar i andra verksamhetsrelaterade kostnader.

Kostnadsbesparingarna förväntas ge visst resultat redan under innevarande kvartal, men främst från och med första kvartalet 2023. Bolaget bedömer att man trots nedskärningar behåller nödvändiga kärnkompetenser inom organisationen och därmed kan fortsätta på den strategi för media- och spelverksamheten som tidigare kommunicerats.

”En verksamhet som vår ska alltid löpande se över sin kostnadsbild och leta effektiviseringar där så är möjligt, i synnerhet i marknadsklimat av det slag vi nu upplever. Vi agerar för att tillvarata våra aktieägares intressen och stärka bolagets finansiella uthållighet. Vi står trots detta väl positionerade i vår verksamhetsutveckling på den svenska marknaden och för våra tillväxtplaner gällande etablering i USA”, säger Staffan Lindgren, VD på FSport AB.