FSport AB ("Bolaget") offentliggör utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 som inkluderades i de units som emitterades i samband med Bolagets noteringsemission 2021. Inga teckningsoptioner av serie TO1 har nyttjats. Bakgrunden bedöms vara att teckningskursen för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 under hela lösenperioden överstigit gällande aktiekurs. Bolagets aktiekapital och antalet aktier i Bolaget är därmed oförändrat.

"Utfallet av teckningsoptionerna är i linje med vad vi förväntade oss, då aktiekursen varit lägre än teckningskursen för TO1 under en längre period. I vår kassaflödesanalys har vi ej heller beräknat något tillskott av kapital från teckningsoptionerna, vilket betyder att detta utfall inte innebär någon större förändring i vår planerade operationella takt", säger Staffan Lindgren, VD på FSport AB.