FSport AB (“Bolaget”) har gång på gång bekräftat sin förmåga att bygga spännande och åtråvärda spel inom Daily Fantasy Sports. Samtidigt har marknadspotentialen i Daily Fantasy Sports genom spellicensbaserad vadhållning visat sig vara svår att realisera i Sverige. Bolaget tar nu därför steget till att byta till en mer intäktsgenererande modell för de egenutvecklade spelformerna, inför företrädesemissionen på cirka 4 miljoner SEK som omfattas av cirka 55% teckningsåtagande. Teckningsperioden inleds den 11 juni och avslutas den 25 juni 2024.

Som ett led i detta har Bolaget beslutet att flytta fokus från den spellicensbaserade modellen där spelen säljs direkt till slutkund, för att i stället koncentrera verksamheten till den intäktsgenererande mediadelen.

Under årens lopp har Bolaget utvecklat en rad populära spel med en trogen följarskara. Dessa spelformer kommer Bolaget att ta tillvara på och använda som verktyg inom mediadelen för user acquisition, sponsrade integrationer, ligor och tävlingar, med mera. I samband med detta lanserar Bolaget nu ett gratis EM-tips inför stundande fotbolls-EM i Tyskland sommaren 2024. I samband med EM-tipset lanseras även en EM-avdelning på sportmediaportalen 1×2.se, där besökare guidas till bästa odds och speltips under hela mästerskapet.

Det nya EM-tipset utgör ett tydligt bevis för Bolagets förmåga att framöver utveckla attraktiva säljbara produkter för en marknad i ständig förändring, liksom att ta fram hela koncept där flera delar kan kombineras till ett enhetligt konsumentflöde som gynnar såväl besökare som samarbetspartners.

”I grunden är detta ett helt och hållet positivt beslut för FSport. En mycket stor del av våra utgifter har varit licensrelaterade under i princip hela bolagets existens, och detta innebär att vi nu tillförs en grundläggande stabilitet och trygghet”, kommenterar Joel Hinz, VD för FSport AB.

Genom att stärka sin digitala närvaro och utöka sitt egenproducerade medieinnehåll inom digital sportmedia har Bolaget ökat sin konkurrenskraft. Implementeringen av ett omfattande besparingsprogram har optimerat kostnadsstrukturen. Med dessa förändringar och fokus på intäktsgenererande medier är Bolaget nu bättre rustat för kommersiell framgång och fortsatt tillväxt, med stöd av den förestående företrädesemissionen.

Tisdag den 11 juni inleds teckningsperioden för den av årsstämman beslutade företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattar högst 133 751 922 aktier som vid full teckning kommer att tillföra Bolaget cirka 4 MSEK före emissionskostnader. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt för teckning av aktier. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av sjutton (17) nya aktier, där teckningskursen uppgår till 0,03 SEK per ny aktie. Teckningsperioden löper fram till och med 25 juni 2024.

”Våra licensbaserade spel har alltid haft hög potential som inte gått att omsätta i tillräckligt betydande intäkter. Vad vi nu tappar i potential får vi omedelbart tillbaka i en markant förbättrad bottom line, samtidigt som den avsevärda tid som krävts för att erbjuda vadhållning direkt kan skjutas över till vår blomstrande mediaverksamhet. Vi genomför nu vår företrädesemission som vid full teckning kommer att tillföra FSport cirka 4 MSEK före emissionskostnader. Detta kapital kommer att användas för att finansiera vår distribution och öka vår kommersiella räckvidd genom strategisk innehållsexpansion och produktförädling inom den intäktsgenererande mediadelen”, säger Joel Hinz, VD för FSport AB.