Spel- och medieplattformsbolaget FSport AB meddelar härmed att årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 har publicerats.

Årsredovisningen finns bifogad i detta pressmeddelande och på fsportgroup.com.