Spel- och medieplattformsbolaget FSport AB meddelar härmed att årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 har publicerats.

Årsredovisningen finns bifogad i detta pressmeddelande och på fsportgroup.se.