FSport AB (publ):s (”FSport” eller ”Bolaget”) styrelse har idag beslutat om senareläggande av Bolagets årsstämma. Bolaget avser att hålla årsstämman den 1 juni 2023 istället för den 25 maj 2023 som tidigare kommunicerats.

Av praktiska skäl flyttas Bolagets årsstämma till den 1 juni 2023. Kallelse kommer att ske minst fyra veckor innan den 1 juni 2023. Beslutet påverkar den finansiella kalendern enbart i form utav att årsredovisningen kommer att publiceras den 11 maj 2023 i stället för 4 maj 2023 som tidigare kommunicerats.