FSport AB (”Bolaget” eller ”FSport”) utvidgar sin verksamhet inom travet genom att inleda ett samarbete med OBG Media AB (”OBG”). Denna allians representerar ett viktigt led i FSports strategi för att förstärka sin närvaro på travmarknaden och skapa synergier mellan Bolagets medie- och speltjänster.

I linje med Bolagets vision att kontinuerligt förnya sitt produktutbud och öppna upp för adderande inkomstkällor, fokuserar FSport på travsektorn. Genom att ingå ett avtal om volymbaserad intäktsfördelning med OBG, ett av landets ledande spelombud för andelsspel, stärker Bolaget sin position på marknaden. I detta samarbete agerar FSport som spelläggare, medan OBG fungerar som spelombud och tillhandahåller placeringen av andelsspelen hos ATG. Med premiärlansering veckan före jul, lagom till årets stora travhelger, blir andelssystemet en integrerad del av Bolagets spelportal Trav.se, känd som en av de mest framstående travspelsplattformarna i Sverige.

Andelsspelen, framställda av FSports egna spelexperter, består av noggrant utformade system med ett brett urval av hästar. På Trav.se erbjuds spelare att köpa ATG:s andelsspel i dessa system, vilket inte bara ger dem tillgång till unik expertis, utan också ökar potentialen för större vinster. Att köpa andelar i färdiga spel innebär att deltagarna delar på de eventuella vinster som genereras.

”Genom att introducera ombudsspel på vår spelportal tillför vi produkten ett betydande värde och förstärker vår position inom spel- och travbranschen. Vårt engagemang i att skapa engagerande och underhållande produkter ökar vår attraktionskraft och förstärker vår förmåga att erbjuda ett uppdaterat spelutbud. Det ska bli spännande att se hur vi kan locka till oss nya spelare över tid,” kommenterar Joel Hinz, VD för FSport AB.