Styrelsen för det svenska spelutvecklingsbolaget FSport AB (”Bolaget” eller ”FSport”) har utnämnt Joel Hinz till ny verkställande direktör (VD) med tillträde den 1 augusti 2023. Joel besitter en omfattande bakgrund inom spelbranschen och har haft flerårig framgångsrik ledning av teknik- och produktutvecklingsteam i olika sammanhang, de senaste 18 månaderna som utvecklingsansvarig inom FSport. Efter Joels tillträde kommer Staffan Lindgren, Bolagets nuvarande VD, att övergå till en rådgivande roll inom FSport fram till hösten/vintern 2023 då hans anställning upphör.

Bolagets nyligen genomförda företrädesemission, tecknad till närmare 97 procent, skapar goda förutsättningar för FSports fortsatta arbete mot tillväxt. Joel Hinz kommer att som ny VD leda Bolagets expansion med fokus på ökad kommersiell räckvidd och distribution för Bolagets spel och spelportaler på befintliga och nya marknader.

Joel, tidigare ansvarig för utveckling på FSport och närstående bolag, har över 15 års erfarenhet inom spel- och verksamhetsutveckling. Hans bakgrund inkluderar produktutveckling och programmering för affiliate- och spelbranschen, samt medieproduktion inom sports betting och poker. Med utbildningar i kognitionsvetenskap och datalingvistik har han en bred förståelse för människors samspel såväl sinsemellan som med datorer och AI – områden där han ser en stor tillväxtpotential framöver. På senare år har han fokuserat på backendutveckling för affiliating- och spelprodukter samt affärsutveckling.

”Jag ser med entusiasm fram emot att leda FSport in i dess nästa tillväxtfas. Med den nyligen genomförda företrädesemissionen i ryggen, och bra produkter som står ut i en konkurrensutsatt bransch, är jag övertygad om att vi kan uppnå våra strategiska mål och skapa ännu större värde för våra aktieägare”, säger Joel Hinz, tillträdande VD på FSport AB.

”Vi är mycket glada över att kunna välkomna Joel som vår nya VD. Han har redan levererat starka insatser inom FSport, och jag är övertygad om att han kommer fortsätta på inslagen väg även i sin nya roll. Vi vill rikta ett stort tack till Staffan för hans värdefulla bidrag till Bolaget, från genomförandet av IPO:n, framgångsrika spelutvecklingar och medialanseringar till den nyligen slutförda företrädesemissionen. Vi är tacksamma över att Staffan kommer att bistå FSport under resten av detta år via sitt globala nätverk och är övertygade om att han kommer att säkerställa en smidig övergång av ledarskapet till Joel”, säger Naim Messo, styrelseordförande i FSport AB.