FSport AB ("Bolaget") avhöll den 20 november 2023 en extra bolagsstämma i Helsingborg. Med erforderlig majoritet beslutades det att Bolaget, som ett led i sitt arbete med kostnadsbesparingar, väljer ny revisor efter en genomförd upphandling av revisionstjänster.

Val av ny revisor

Den auktoriserade revisorn Ben Heidari från FinEasity AB valdes, i enlighet med styrelsens förslag, till Bolagets huvudansvariga revisor fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades det att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.