Vid starten av 2019 infördes licenskrav för att få bedriva vadhållning i Sverige – något som de flesta anpassat sig efter, men inte alla. På pappret är FSport AB (Publ) (“FSport”) idag den enda aktören inom Daily Fantasy Sport (DFS) med en svensk vadhållningslicens innanför Sveriges gränser. Detta borde innebära att bolaget är ensamt om att få bedriva DFS mot konsumentmarknaden med egen mjukvara. Det finns speloperatörer som valt att ta in extern mjukvara för DFS-produkter och som agerar under sin egen licens. Dessa följer regleringens licenskrav, men däremot finns det flera andra aktörer som inte gör det – stora sådana.

Aftonbladet och Expressen är exempel på bolag som dagligen säljer flera olika Fantasy Sports-produkter utan svensk spellicens. En snabbkoll idag den 11 juni visar att Aftonbladet erbjuder, genom Swush ApS, tolv olika tävlingar inom managerspel. Det största, EM-elvan, har just nu över 31 000 lag anmälda. Det innebär att företaget FSport, som har svensk spellicens sedan 2019, blir kraftigt förfördelat. Det är förstås tillräckligt svårt att konkurrera mot två stora mediebolag utan att dessutom behöva verka under tuffare villkor. Situationen blir ohållbar.

Tidningarna maskerar spelens insatser genom att sälja en så kallad plustjänst där kunden erhåller extra journalistiskt innehåll plus ett ”gratislag” till Fantasy Sports-spelet som bonus. För den som närmare granskar upplägget är det uppenbart att avgiften i själva verket utgör en insats till spelet, där också priser delas ut. Dessutom kommer merparten av tidningarnas spelintäkter från kunder som skapar mer än ett lag – och det tas lika mycket betalt (79 kr) för varje extralag som kunden skapar. Gräver man ännu djupare går det att se att betalningen speglas vidare till den danska leverantören men att rabatt om 100% lämnas. Det kan tyckas märkligt att den transaktionen behöver genomföras om det nu bara är en plustjänst man köper från det nordiska mediahuset Schibsted som äger Aftonbladet. Skapar man ännu ett lag står det klart att man betalar 79 kr för “Produkt: EM-elvan 2020”. Kostnaden är således otvivelaktigt ämnad som en insats för deltagande i spelet.

FSport har under två års tid påtalat missförhållandet för Spelinspektionen som ännu inte har agerat i ärendet. Andra frågor har uppenbarligen haft högre prioritet. I november 2020 förtydligade myndigheten än en gång i ett utlåtande att inget spel med penninginsatser får arrangeras utan svensk spellicens, men trots detta har tidningarnas verksamhet snarast ökat i omfattning. Väsentliga belopp försvinner här ur skattesystemet varje år vilket skapar en osäkrare spelmarknad, och – inte minst – en ojämn spelplan för de som vill verka innanför den svenska lagstiftningen.

Det handlar om många kunder. Uppskattningsvis spelar över 100 000 personer årligen på mediabolagens Fantasy-produkter med tillhörande transaktioner som inte kontrolleras, vare sig mot insatsernas ursprung eller eventuell missbruksproblematik. FSport anser att det är solklart att verksamheterna bryter mot lagstiftningen men upplever att frågan måste lyftas, i press och politiskt, för att öka trycket på Spelinspektionen att agera för en tryggare spelmarknad.

Helsingborg 2021-06-11
____________________
Filip Martell / FSport AB (Publ)
+46 727 152425