Pressmeddelanden

Nyheter

2023

Spel- och medieplattformsbolaget FSport AB meddelar härmed att årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 har publicerats. Årsredovisningen...
Fortsatta produktlanseringar och kraftigt förbättrat resultat. JANUARI - MARS 2023 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI - MARS...
Idag, den 10 maj 2023, inleds teckningsperioden i FSport AB:s (publ) (”FSport” eller ”Bolaget”) företrädesemission av...
FSport AB (publ) (”FSport” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 9 maj 2023, informationsmemorandum avseende Bolagets förestående...
2023-04-28 10:35 Kallelse till årsstämma i FSport AB (publ) Regulatory
Aktieägarna i FSport AB (publ), org.nr 556950-4474 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 1 juni 2023...
Styrelsen i FSport AB (publ) (’’FSport’’ eller ’’Bolaget’’) har idag den 28 april 2023, med stöd av...
2023-04-25 10:10 FSport AB (publ) senarelägger årsstämma Regulatory
FSport AB (publ):s (”FSport” eller ”Bolaget”) styrelse har idag beslutat om senareläggande av Bolagets årsstämma...
Spel- och medieplattformsbolaget FSport AB (“Bolaget”) börjar bygga marknadsnärvaro i Nordamerika genom lansering av HockeyStakes.com...
Bolaget når en ökad tillväxt på 90% under fjärde kvartalet där effektiviseringar av verksamheten ger resultat, vilket innebär...
Spel- och medieplattformsbolaget FSport AB (”Bolaget”) presenterar spelet PoolX. Ett nytt poolspel med högt underhållnings- och...

Prenumerara

Prenumerera på de senaste nyheterna från FSport.