VD har ordet

18 november 2021

Det tredje kvartalet har varit tidpunkten för milstolpar i FSports historia. Bolaget noterades på Nasdaq First North Growth Market och handel inleddes med Bolagets aktie den 30 september. I samband med noteringen genomfördes en emission som glädjande nog tecknades till 168 procent och tillförde Bolaget nytt kapital om 20,25 MSEK innan emissionskostnader, vilket visar på ett förtroende för FSport och vår verksamhet.

Arbetet med att ta Bolaget till börsen har varit en utvecklande process som bland annat medfört att Bolagets administrativa rutiner har granskats och förtydligats till gällande börsregler. Detta har medfört förbättringar och säkerställande av kvaliteten för Bolagets rapportering av såväl sin finansiella som operativa verksamhet.

Noteringsprocessen samt de förberedande aktiviteterna i Bolaget har påverkat kostnaderna under perioden januari-september. Dessa kostnader är av karaktären engångskostnader och är upptagna till 2,044,191 SEK i den finansiella sammanställningen.

I samband med fotbolls-EM i juni och juli, återlanserade vi spelen inom Daily Fantasy Sports med nya erbjudanden och förbättrad teknologi samt en rad nya funktioner. Den huvudsakliga målsättningen med lanseringen var att säkerställa att vår plattform är tillräckligt stabil, vilket vi bedömer att vi uppnådde med framgång.

Ledstjärnan i det tekniska utvecklingsarbetet har hela tiden varit konceptet ”Mobile First”, vilket har gjort att vår spelprodukt har ett intuitivt mobilt användargränssnitt, som medför att våra slutkunder via sina mobila enheter väldigt enkelt kan tillgodogöra sig viktig information och snabbt hitta de funktioner de vill använda.

Efter fotbolls-EM har vi lanserat nya spelformat såsom Supersjuan, och löpande lagt till spelmöjligheter på Europas ledande ligor och turneringar med utvalda matchpaket. Idag erbjuder vi spel på Allsvenskan, Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Europa League, FA Cupen och Ligacupen samt landskamper. Vårt spelerbjudande kommer som tidigare kommunicerats, att löpande kompletteras med ytterligare spelformat och spelprodukter, och vi kommer under slutet av året att lansera Daily Fantasy Sports för trav.

Vi har även ökat våra spelportalers digitala räckvidd genom att tillföra video-streaming av egenproducerat betting-innehåll på bl.a. Twitch och Youtube, vilket medför att våra besökare interagerar med oss i fler kanaler och under längre tid och blir en mer lojal kundbas.

Det råder hög aktivitet i Bolaget. Vi har rekryterat till nyckelpositioner inom såväl teknikutveckling som marknad och innehållsproduktion. Vår spelplattform förädlas löpande i såväl funktionalitet som innehåll, och vi investerar i vår medieverksamhet och våra spelportaler för att stärka vår position ytterligare. Vi pratar även löpande med ett stort antal branschaktörer och kontaktytor globalt i industrin som vi ser som relevanta för vår framtid. Det är högt tempo och spännande, precis som det ska vara.

 

Helsingborg den 18:e november 2021
Staffan Lindgren
VD
FSport AB (publ)