VD har ordet

24 november 2022

Vi befinner oss i en expansiv fas med fotbolls-VM, licensiering av nytt poolspel och förestående internationell lansering av spelportal i USA, där vi nyligen erhållit affiliatelicens i New Jersey. Det tredje kvartalet ger fortsatt stark tillväxt för våra spelportaler samtidigt som våra fotbollsspel befäster sin position som en del av det dagliga utbudet på TV4:s Fotbollskanalen.se. Vi gick också in i det fjärde kvartalet med starkt momentum och kunde för oktober månad notera ett nytt intäktsrekord i vår medieverksamhet.

Affiliatelicens för New Jersey och partnerskap i USA skapar nytt amerikanskt varumärke
Under tredje kvartalet har vi målmedvetet arbetat för att beviljas licens i USA och välja samarbetspartner på den reglerade amerikanska spelmarknaden. Efter tredje kvartalets utgång erhöll vi en affiliatelicens av spelmyndigheten i New Jersey och tecknade ett samarbetsavtal med speloperatören PointsBet. Vi avser därmed att i närtid lansera en engelskspråkig version av vår populära spelportal 1X2.se under nytt varumärke, för att ta vara på de möjligheter som den snabbt växande nordamerikanska spelmarknaden erbjuder.

Samarbetsavtalet med den betydande speloperatören PointsBet gäller för delstaterna New Jersey, New York, Illinois och Iowa. Partnerskapet innebär att vi blir leverantör av spelartrafik till den amerikanska spelmarknaden under de licenser som PointsBet innehar.

Storsatsning på medieinnehåll och marknadsnärvaro för våra spelportaler ger resultat
Vår storsatsning på travet fortsätter, ökat fokus på medieinnehåll och spelarinteraktivitet förnyar ett av Sveriges starkaste varumärken inom travsporten, Trav.se. Med egen unik identitet och ständigt aktuellt innehåll som passar den alltid så engagerade målgruppen, tar vi position som en attraktiv samarbetspartner för de största spelbolagen inom travsporten.

Vi har under tredje kvartalet förstärkt vår marknadsnärvaro genom att lansera nya innehållsvertikaler och sporter. Amerikansk fotboll på spelportalen 1X2.se skapar ytterligare en kommunikationskanal till en intresserad och aktiv målgrupp, där vi tilltalade en ledande svensk speloperatör för amerikansk fotboll till ett första samarbete.

Fördjupat samarbete med Fotbollskanalen.se skapar utökat spelerbjudande för fotbolls-VM
Vår satsning på ett nytt spännande prisutbud i våra spel är ett viktigt steg i vår utveckling av spelerbjudandet, där vårt samarbete med Fotbollskanalen.se har intensifierats. Gensvaret har varit över förväntan och påvisar hur stark fotbollens attraktionskraft är i kombination med den spelarinteraktivitet som våra spel erbjuder, oaktat om det är med eller utan insatser.

Nyproducerat spelformat och vinster på över 200 000 SEK under fotbolls-VM
Vi gör en unik satsning med ett helt nytt spel under herrarnas fotbolls-VM, där våra spelare ges möjlighet att spela Fantasy på alla matcherna. Det nya formatet erbjuder både daglig action och en spännande spelupplevelse som spänner över ett helt mästerskap. Formatet kommer enkelt kunna appliceras på andra mästerskap framöver eller på hela säsonger i de mest populära ligorna, och blir då vår egen unika variant av ett säsongsspel. Satsningen ingår i vår strategi att utveckla vårt spelerbjudande som den enda renodlade aktören inom Fantasy Sports med svensk licens, vilket gör att vi får bedriva spelverksamhet med pengainsatser i Sverige.

Det internationella poolspelet PoolX lanseras på svenska marknaden
Vår satsning på poolspel för en bred målgrupp utökas ytterligare genom att vi ingår licensavtal med Global Pools Ltd för spelet PoolX. Ett nytt spännande poolspel för fotboll med global jackpott på 10 MSEK varje vecka och en högre återbetalningsgrad till spelarna än sina större konkurrenter på den svenska marknaden. PoolX kommer med högt underhållnings- och spelvärde, och rimmar därmed väl med vår grundläggande strategi. Jag tror att vi med PoolX kommer både synas och höras i det svenska spelmyllret.

Ett övergripande kostnadsbesparingsprogram initieras
Vi har efter tredje kvartalets utgång initierat ett kostnadsbesparingsprogram för att minska kostnadsmassan och stärka FSports finansiella uthållighet. Åtgärderna för effektiviseringar av verksamheten påbörjas under fjärde kvartalet och inkluderar såväl personalminskningar, inklusive konsulter, samt nedskärningar i andra verksamhetsrelaterade kostnader. Vi behåller nödvändiga kärnkompetenser inom organisationen och kan därmed fortsätta på den strategi för media- och spelverksamheten som tidigare kommunicerats.

Vi står väl positionerade i vår verksamhet, det stora utbudet av livesport skapar interaktivitet och involverar upplevelser. Detta återspeglas och förstärks i våra spel och genom våra spelportaler där våra skickliga medarbetare bidrar till tillväxt genom stort engagemang och djup kunskap.

Helsingborg 24 november 2022
Staffan Lindgren
VD FSport AB (publ)