VD har ordet

25 augusti 2023

Under kvartalet gjorde vi strategiska framsteg inom speltillstånd, lansering i USA och företrädesemission, med stabil tillväxt där våra kostnadsbesparingar ger effekt. Vår medieverksamhet utgör en väl fungerande affärsmodell i form av kommersiella samarbeten och blir en allt större och viktigare del i vår tillväxtstrategi och intäktsgenerering

Som FSports nya VD vill jag börja med att hälsa er varmt välkomna till mitt första VD-brev. Jag besitter en gedigen bakgrund inom spelbranschen med framgångsrik ledning av teknik- och produktutvecklingsteam. Sammanlagt har jag över 15 års erfarenhet av spel- och verksamhetsutveckling. Min bakgrund innefattar produktutveckling och programmering för affiliate- och spelbranschen, samt medieproduktion inom sportspel och poker. De senaste 18 månaderna har jag tjänstgjort som utvecklingsansvarig för FSports affiliateprodukter.

Jag ser med stor entusiasm fram emot att leda FSport in i dess kommande tillväxtfas. Med den nyligen genomförda företrädesemissionen i ryggen, och starka produkter som differentierar sig i en konkurrensintensiv bransch, är jag övertygad om att vi kommer att uppnå våra strategiska mål. Vi siktar på att skapa större värde för våra aktieägare genom att utöka den kommersiella räckvidden och distributionen av bolagets spel och spelportaler på både befintliga samt nya marknader.

Nytt tillstånd för spelprogramvara beviljas av Spelinspektionen

Vi har under andra kvartalet beviljats ett nytt tillstånd för vår egenutvecklade spelprogramvara, vilket ytterligare stärker vår ställning på den reglerade svenska spelmarknaden. Vårt tillstånd har utfärdats av den svenska myndigheten Spelinspektionen, det gäller fram till 2028, för att tillverka, tillhandahålla, installera samt ändra den spelprogramvara som används i våra onlinespel. Det nya tillståndet är en så kallad B2B-licens, vilken möjliggör distribution av FSports spel via licensierade speloperatörer och andra partners, och kompletterar därmed vår befintliga B2C-licens för vadhållning.

Utöver tillståndet har vi också mottagit den årliga certifieringen och godkännandet för vår egenutvecklade spelprogramvara från Gaming Laboratories International (GLI), ett oberoende testlaboratorium. Därmed uppfyller vi alla de strikta krav och normer som finns i den svenska spellagstiftningen och de som ställs på spelbranschen generellt.

Medieverksamheten visar på stabil utveckling av intäkter

Vi fortsätter att bygga trafik och räckvidd för våra spelmedieportaler, där vår medieverksamhet är en ledande leverantör av användartrafik till spelbranschen. Vi producerar kontinuerligt kvalitativt innehåll i text- och videoformat för en ständigt ökande skara av besökare. Vårt fortsatta mål är att kommersialisera och höja underhållningsvärdet i vårt innehåll, eftersom det återspeglar det omfattande utbudet av livesport.

Med fokus på effektivisering och automatisering tar vi tillvara på sportdata för att framställa ännu mer aktuellt och läsvärt innehåll. Detta ökar vår närvaro i digitala kanaler och utökar vår räckvidd. Under kvartalet noterade vi fortsatt tydlig tillväxt, vilket ytterligare bekräftar att våra spelportaler spelar en allt större och centralare roll i vår tillväxtstrategi och intäktsgenerering.

Ett av Sveriges starkaste varumärken inom travsporten fortsätter att utvecklas

Inom travet har vi en stark position genom spelportalen Trav.se, och det råder ett stort intresse för nya koncept inom travet. Vi har nyligen breddat distributionsstrategin för spelportalens videopoddar så att de nu även distribueras som ljudpoddar via kanaler som Spotify, Apple Podcasts och andra digitala poddplattformar. Syftet är att öka räckvidden och fördjupa relationen till vår målgrupp. Med vår unika identitet och innehåll inom travsporten, kombinerat med nya spelerbjudanden, skapar vi stark interaktion med vår engagerade målgrupp. Vår fortsatta satsning på poddar är ambitiös; varje vecka producerar vi unikt digitalt sport- och spelunderhållningsmaterial av hög kvalitet, som innefattar djupgående diskussioner och analyser kring trav samt speltips för de populära streckspelen, från våra erfarna och insatta travexperter.

HockeyStakes.com tar sikte på den amerikanska spelmarknaden

Lanseringen av ishockeyspelportalen HockeyStakes.com ingår i vår expansionsstrategi, vilken syftar till att öka FSports räckvidd på fler licensierade spelmarknader. Vi utnyttjar nu vår skalbara distributionsmodell i samarbete med licensierade speloperatörer, där Nordamerika är den första etappen i vår internationella expansion. Vår strategiska inriktning fokuserar på att etablera närvaro på licensierade marknader, och vi ser med spänning fram emot att fortsätta våra aktiviteter på den nordamerikanska spelmarknaden, en av världens största.

Det utökade kostnadsbesparingsprogrammet ger minskat underskott

Det kostnadsbesparingsprogram som vi påbörjade i slutet av 2022 utökades under andra kvartalet med fler organisatoriska förändringar för att minska kostnadsmassan. Effekterna är märkbara och vi förväntar oss att nå full potential i fjärde kvartalet 2023. Med ett EBITDA på -1,142 TSEK, når vi ett väsentligt mindre underskott än samma kvartal förra året (-3,174 TSEK).

Företrädesemissionen uppnådde en teckningsgrad på 97%

Genom vår företrädesemission under andra kvartalet tillfördes FSport cirka 7,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vi avser primärt att använda emissionslikviden för att finansiera marknadsföring av våra spelprodukter samt för att utöka bolagets distribution och kommersiella räckvidd genom spelportaler på befintliga och nya marknader.

Vi är mycket tacksamma för det starka stöd som visats i emissionen. Detta är ett viktigt steg i vår tillväxt, och vi ser fram emot att skapa värde för alla våra aktieägare.

Helsingborg 25 augusti 2023
Joel Hinz, VD FSport AB (publ)