VD har ordet 17 maj 2024

VD har ordet 17 maj 2024 Kära FSportare, Vi blickar i dag tillbaka på ett kvartal som i huvudsak präglats av att våra mediasatsningar förbättrats och utvidgats. Vår marknadsnärvaro har konsoliderats och satsningar på egenproducerat videoinnehåll, oddsjämförelse och...

VD har ordet 28 februari 2024

VD har ordet 28 februari 2024 Det fjärde kvartalet 2023 kännetecknas av positivitet och framåtanda! Effektiva kostnadsbesparingar har resulterat i en betydande minskning av underskottet för helåret, och med såväl strategiska förvärv som expansion lägger vi en stabil...

VD har ordet 24 november 2023

VD har ordet 24 november 2023 I dag blickar jag tillbaka på ett hektiskt kvartal, som präglats av expansion inom digital sportmedia, liksom av effektiva kostnadsbesparingar – och inte minst fortsatt tillväxt. Våra spelportaler intar en allt mer framträdande roll i vår...