FSport AB (publ): Delårsrapport juli – september 2022

Stark tillväxt i tredje kvartalet när FSport AB (”Bolaget”) växer inför expansiv satsning på nya spellanseringar och internationell expansion för spelportaler. JULI – SEPTEMBER 2022Nettoomsättning uppgick till 648 TSEK (505).EBITDA uppgick till -2,042 TSEK...

FSport AB (publ) initierar övergripande kostnadsbesparingsprogram

Spel- och medieplattformsbolaget FSport AB (”Bolaget”) meddelar att Bolaget initierat ett kostnadsbesparingsprogram för att minska kostnadsmassan och stärka FSports finansiella uthållighet. Åtgärderna för effektiviseringar av verksamheten påbörjas under fjärde...