FSport AB (publ) utser Joel Hinz till ny tillträdande VD

Styrelsen för det svenska spelutvecklingsbolaget FSport AB (”Bolaget” eller ”FSport”) har utnämnt Joel Hinz till ny verkställande direktör (VD) med tillträde den 1 augusti 2023. Joel besitter en omfattande bakgrund inom spelbranschen och har haft flerårig framgångsrik...

Kommuniké från årsstämma i FSport (publ) den 1 juni 2023

FSport AB ("Bolaget") avhöll den 1 juni 2023 årsstämma i Helsingborg. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av resultat- och balansräkningenÅrsstämman beslutade att...

Sista dag för teckning i FSport AB:s (publ) företrädesemission av aktier

På torsdag, den 25 maj 2023, är sista dag för teckning i FSport AB:s (publ) (”FSport” eller ”Bolaget”) företrädesemission av högst 28 845 420 aktier (”Företrädesemissionen”). Observera dock att vissa banker och förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i...

FSport AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022

Spel- och medieplattformsbolaget FSport AB meddelar härmed att årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 har publicerats. Årsredovisningen finns bifogad i detta pressmeddelande och på fsportgroup.se. För ytterligare information, vänligen kontakta:Staffan Lindgren,...