FSport AB (publ): Delårsrapport april – juni 2023

Andra kvartalet visar på stabil tillväxt, samtidigt som kostnadsbesparingar fortsätter att ge effekt, och med strategiska framsteg inom speltillstånd, lansering i USA och genomförandet av en företrädesemission. APRIL – JUNI 2023Nettoomsättning uppgick till 1,009...

FSport AB (publ) meddelar sista dag för handel med BTA

Företrädesemissionen i FSport AB (publ) ("Bolaget" eller "FSport"), som offentliggjordes genom pressmeddelande den 28 april 2023, är nu registrerad hos Bolagsverket och betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer att ersättas med aktier. EJ FÖR...