FSport AB (publ): Bokslutskommuniké januari – december 2023

Fjärde kvartalet kännetecknades av strategiska förvärv och utveckling, vilka bidrar till diversifiering för att stärka framtida tillväxt. Effektiva kostnadsbesparingar resulterade i en betydande minskning av årets totala underskott. Under kvartalet genomförde Bolaget...