FSport AB (publ): Delårsrapport april – juni 2022

Spelverksamheten skriver ett nytt kapitel i nära samarbete med TV4 och travsporten är i fokus när medieverksamheten bryter ny mark. FSport fortsätter att visa tydlig tillväxt under delårsperioden. APRIL – JUNI 2022Nettoomsättning uppgick till 748 TSEK...