FSport AB (publ) initierar övergripande kostnadsbesparingsprogram

Spel- och medieplattformsbolaget FSport AB (”Bolaget”) meddelar att Bolaget initierat ett kostnadsbesparingsprogram för att minska kostnadsmassan och stärka FSports finansiella uthållighet. Åtgärderna för effektiviseringar av verksamheten påbörjas under fjärde...