VD har ordet18 november 2021Det tredje kvartalet har varit tidpunkten för milstolpar i FSports historia. Bolaget noterades på Nasdaq First North Growth Market och handel inleddes med Bolagets aktie den 30 september. I samband med noteringen genomfördes en emission som...